Loading media...

Quality Control Engineer

Eindhoven

Job description

Verspaning | Rootcause | 8D

Wat houdt de functie van Quality Control Engineer in?

In deze rol hou jij je bezig met het borgen van de kwaliteit van producten die ingekocht worden of intern geproduceerd worden. Je bent er continu mee bezig om het kwaliteitsniveau van toegeleverde producten verder te verbeteren. Verder omvat jouw takenpakket:

• Het waarborgen van de kwaliteit van onderdelen op de werkvloer;

• Het adviseren en informeren van leveranciers (zowel intern als extern);

• Zorgen dat rootcause, de containment en genomen correctieve en preventieve maatregelen op correcte wijze vastgelegd worden in een 5-D of 8-D;

• Indien noodzakelijk zorgen dat onderhanden werk en voorraad in het magazijn geblokkeerd en gecontroleerd word i.o.m. Teamleider Productie / Warehouse en de Quality Inspector;

• Betrokkenheid bij NPI-trajecten om de kwaliteit van nieuwe producten bij toeleveranciers te borgen;

• Het zelfstandig initiëren en coördineren van verbetertrajecten bij en met leveranciers;

• Het actief deelnemen aan reguliere overlegstructuren mbt inkoop-kwaliteit.

Ben jij onze Quality Control Engineer?

Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt nauwkeurig en gestructureerd. “Iets wat goed is, kan altijd beter” is jouw motto en samen met toeleveranciers en collega’s streef je er voortdurend naar om de kwaliteit van onderdelen te verbeteren. Met jouw praktische en technische ervaring op het gebied van verspaning, plaatwerk en nabehandelingen kun jij feilloos ondersteuning bieden bij het structureel oplossen van problemen op dit gebied.

Daarnaast heb jij:

• Een technische opleiding op MTS/ HBO niveau, bij voorkeur werktuigbouwkunde of elektrotechniek;

• 5 jaar ervaring met verspanende technieken binnen een hightech omgeving;

• Ervaring met het maken en beoordelen van 8D rapportages;

• Goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels;

• Een open en klantgerichte instelling;

• Ervaring met ERP systemen.

Wie zijn wij?

Frencken Mechatronics houdt zich bezig met de ontwikkeling en assemblage van industriële systemen voor de semiconductor industrie, de health care-markt en voor een breed scala aan analytische applicaties. De hoogwaardige fijnmechanische onderdelen, machine-assemblages en vacuüm systemen worden in clean room als non clean room omgeving geassembleerd. Als dienstverlener realiseert Frencken Mechatronics ook hoogwaardige precisie componenten en modules voor toonaangevende opdrachtgevers in de Hightech industrie.

Wat bieden wij?

Frencken wordt gekenmerkt door een informele en collegiale sfeer waar ieder individu belangrijk is. Wij zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt bij ons. Je gaat werken bij een fascinerende, uitdagende hightech onderneming, binnen een team collega’s welke net zo gepassioneerd zijn als jijzelf. Die passie belonen wij met een goed salaris, prima arbeidsvoorwaarden ( onder andere 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen, bonusregeling) en volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Interesse in deze vacature solliciteer dan direct! Bij vragen kun je contact opnemen metonze corporate recruiter Theresa Apostol 06-29380241

-----------------------------------------

Machining | Root Cause | 8D

What does the role of Quality Control Engineer entail?

In this role, you are responsible for ensuring the quality of products that are purchased or Internally produced. You are constantly working to improve the quality level of supplied products.

Furthermore, your tasks include:

• Ensuring the quality of components on the shop floor.

• Advising and informing suppliers (both internal and external).

• Ensuring that root cause, containment, and corrective and preventive actions are properly documented in a 5-D or 8-D format.

• If necessary, ensuring that work in progress and inventory in the warehouse are blocked and checked in coordination with the Production / Warehouse Team Leader and the Quality Inspector.

• Involvement in NPI projects to ensure the quality of new products from suppliers.

• Independently initiating and coordinating improvement projects with suppliers.

• Actively participating in regular meetings regarding procurement quality.

Are you our Quality Control Engineer?

You have a strong sense of responsibility and work with precision and structure. "Something that is good can always be better" is your motto, and together with suppliers and colleagues, you continuously strive to improve the quality of components. With your practical and technical experience in machining, sheet metal work, and post-treatments, you can flawlessly provide support in solving problems in this area.

In addition, you have:

• A technical education at MTS/HBO level, preferably in mechanical engineering or electrical Engineering.

• 5 years of experience with machining techniques in a high-tech environment.

• Experience in creating and evaluating 8D reports.

• Good communication skills in both Dutch and English.

• An open and customer-oriented attitude.

• Experience with ERP systems.

Who are we?

Frencken Mechatronics is involved in the development and assembly of industrial systems or the semiconductor industry, the healthcare market, and a wide range of analytical applications. The high-quality precision mechanical parts, machine assemblies, and vacuum systems are assembled in both clean room and non-clean room environments. As a service provider, Frencken Mechatronics also produces high-quality precision components and modules for leading clients in the high-tech industry.

What do we offer?

Frencken is characterized by an informal and collegial atmosphere where every individual is important. We ensure that you feel at home with us quickly. You will work in a fascinating, challenging high-tech company, within a team of colleagues who are just as passionate as you are. We reward that passion with a good salary, excellent employment conditions (including 25 vacation days and 13 ADV days, bonus scheme), and plenty of opportunities for further development.

Interested in this vacancy? Apply now! If you have any questions, you can contact our corporate recruiter Theresa Apostol at 06-29380241.

Job type
Permanent
Posted
2024-06-05T00:00:00

Skills

  • Quality-control
  • verspanen
  • machining